Privacy Newsletter Subscription

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196 den 30 juni 2003.

I överensstämmelse med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196 av den 30 juni 2003 (sekretesspolicy) och efterföljande variationer, vill vi ge dig nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy omfattar inte andra webbplatser som kan bli tillgängliga via länkar på webbplatser under Controllers domän, som inte på något sätt övervägas ha ansvar för tredjepartswebbplatser. Detta är en sekretesspolicy som förmedlas i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekret nr. 196/2003 - kod för persondataskydd. Sekretesspolicyn baseras också på rekommendation nr. 2/2001, antagen av de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter som ingår i den arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EC den 17 maj 2001 för att fastställa vissa minimumkrav för insamling av personuppgifter på nätet. Det gäller även för metoder, tidpunkter och information som processkontrollerna ska tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidor, oberoende av syftet med anslutningen.

 

1. Registeransvarig

Den registeransvarige är enligt artikel 28 i personuppgiftslagen,  Candy Hoover Group S.r.l (med ensam aktieägare), företag till lednings- och samordningsverksamheten hos Candy s.p.A., med registrerat kontor: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italien, bolagskapital  € 30.000.000,00 fullt betalt, italiensk skattkod och registreringsnummer med Monza e Brianza företagsregister 04666310158, moms IT00786860965 - e-post: privacy@hoover.it 

2. Typer av databehandling

Personliga identifieringsuppgifter.

Personuppgifter, inklusive information om en person, identifierad eller identifierbar, även indirekt, med hänvisning till annan information, inklusive ett personligt identifieringsnummer; Identifieringsuppgifter, de personuppgifter som möjliggör direkt identifiering av den berörda personen (till exempel namn, efternamn, adress, a-postadress, telefonnummer osv.).

3) Webbinformation

IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats förvärvar vissa personuppgifter under normal drift, vars överföring är inblandad i användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta gäller information som inte samlas in för att kopplas till identifierade personer som berörs, men som kan tillåta identifiering av användare genom behandling och förening med uppgifter som innehas av tredje parten. IP-adresser eller datordomännamn som används av användarna som kommer åt webbplatsen, hamnar under denna datakategori, samt URI (Uniform Resource Identifiera) för de begärda resurserna, tidpunkt av begäran, metoden som användes för att sända begäran till servern, storleken av svarsfilen, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern (framgång, fel osv.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i hypotetiska fall av datorbrott mot webbplatsen.

4) Frivilliga uppgifter

Den frivilliga sändningen av e-post till adresserna som visas på denna sida och/eller ifyllningen av datainsamlingsformulären, inkluderar efterföljande förvärv av avsändarens adress, vilket är nödvändigt för att svara på eventuella förfrågningar, såväl som andra personuppgifter som lämnas.                                    

Specifik information kan presenteras på sidorna av webbplatsen i förhållande till särskilda tjänster eller behandlingar av de uppgifter som tillhandahålls av användaren eller av den berörda personen.                                                                                     

5) Cookies

Vänligen se följande länk för Cookies Policy.

Syftet med den databehandling som beviljas på begäran (artikel 23 i det italienska lagdekretet 196/03). De uppgifter som lämnas frivilligt i datainsamlingsformuläret eller genom e-post, kommer att behandlas för följande ändamål:

A) Databehandling angående:

- Ifyllning av datainsamlingsformulär för kontakter och/eller deltagande i tävlingar, spel, eller pristävlingar;

- administrativ och bokföringsverksamhet relaterade till pristävlingar. Vid tillämpning av bestämmelser om skydd av personuppgifter, är behandlingen som utförts för administrativ- och bokföringssammanhang relaterad till verksamheten som bedrivs av en organisatorisk, administrativ, finansiell eller bokföringsform, oavsett vilka typer av uppgifter som behandlas.

B) Databehandling (tills det är motsatt):

- Efter överenskommelse, för direktmarknadsföring, marknadsundersökning eller annan kommersiell forskning och direktförsäljning för att automatiskt ta emot e-post, telefax, MMS, SMS eller andra typer av meddelanden, samt via telefonoperatörer och post. Det är informativt material för att mäta graden av kundnöjdhet, reklam, eventmaterial eller initiativ som hålls av Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare).

C) Databehandling (tills det är motsatt):

- Efter överenskommelse, för direktmarknadsföring, marknadsundersökning eller annan kommersiell forskning och direktförsäljning för att automatiskt ta emot e-post, telefax, MMS, SMS eller andra typer av meddelanden, samt via telefonoperatörer och post. Det är informativt material för att mäta graden av kundnöjdhet, reklam, eventmaterial eller initiativ som hålls av Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare), av tredje parten eller associerade företag under gemensam kontroll av GIAS Srl, partner som tillhör kategorin av enheter som är verksamma inom finansiella tjänster och/eller verksamma inom sektorer som producerar varor som är anslutna till den inköpta apparaten. Den fullständiga listan över de företag som tillhör grupper bör lämnas på begäran till privacy@hoover.it.

6. Behandlingsmetoder – Retentionsrätt 

Behandlingen bör utföras automatiskt och manuellt, med hjälp av medel och verktyg för att garantera maximal säkerhet och integritet av personer som specifikt är utsedda för detta syfte i enlighet med artikel 31 i det italienska lagdekretet 196/03. Uppgifterna bör behållas under en period som inte överstiger de syften för uppgifterna som samlats in och därefter behandlats.

7. Omfattning av kommunikation och spridning

Dina uppgifter, som är föremål för behandling, kommer inte att spridas, och kan skickas till företag som är kopplade till Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare), utomlands och inom ramen för artikel 42 i det italienska lagdekretet nr. 196/2003. Personuppgifter kan skickas utomlands till länder utanför EU inom omfattningen som skrivs i artiklarna 43 och 44(b) i det italienska lagdekretet nr. 196/20013, för att följa avtalsförpliktelser eller för relaterade syften. Uppgifter kan skickas till tredje parter som tillhör följande kategorier:

- Enheter som tillhandahåller tjänster för att hantera IT system som används av Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare) och för att hantera telekommunikationsnätet (inklusive e-post).

- Företag i Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare), av tredje parter, eller associerade företag under gemensam kontroll av GIAS Srl, partners som tillhör kategorin av enheter som är verksamma inom finansiella tjänster och/eller verksamma inom sektorer som producerar varor som är anslutna till den inköpta apparaten. Den fullständiga listan över de företag som tillhör gruppen bör lämnas på begäran till privacy@hoover.it.

- Kontor eller företag som en del av assistans eller rådgivningsrelationer.

- Behöriga myndigheter för att uppfylla de rättsliga förpliktelserna och/eller bestämmelser över offentliga organ på begäran.

De enheter som tillhör kategorierna ovan, utför uppgifter som registeransvarig eller arbetar arbetarsjälvständigt som separata registeransvariga. Listan över de ansvariga uppdateras ständigt och görs tillgängligt på huvudkontoret för Candy Hoover Group Srl (med ensam aktieägare), via Privata Eden Fumagalli 20045 Brugherio (MB) och på begäran till privacy@hoover.it.

8. Tillhandahållande av uppgifter och vägran

Med undantag för vad som anges i relation till webbuppgifterna, är användaren fri att lämna personuppgifter. Tillhandahållning av uppgifter för de syften som nämns i punkt A, är frivilligt men nödvändigt. Vägran att tillhandahålla nödvändiga uppgifter med hänsyn till punkt A innebär att det är omöjligt att utföra aktiviteter som är strikt anslutna och nödvändiga, till exempel att erhålla det som har begärts eller att utnyttja den registeransvariges tjänster.

Tillhandahållning av uppgifter och samtycke till bearbetning för de syften som nämns i punkterna B och C, är valfritt. All vägran av samtycke för de ändamål som anges i punkterna B och C ovan, medför inte några negativa konsekvenser för de syften som nämns i punkt A.

9. Den berörda personens rättigheter

Du kan hävda dina rättigheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 10 i det italienska lagdekretet nr. 196/2003, genom att kontakta den registeransvarige, Candy Hoover Group Srl via e-post på  privacy@hoover.it. Du har rätt att bekräfta eller inte bekräfta förekomsten av dina uppgifter när som helst, att veta innehållet och ursprunget för att verifiera dess noggrannhet, samt begära integration, uppdatering eller korrigering av dina uppgifter (artikel 7 i lagen om skydd för personuppgifter).

Enligt samma artikel har du rätt att avbryta, anonymisera eller blockera uppgifter som har behandlats olagligt, samt avbryta behandlingen av legitima skäl.

När du kontaktar den registeransvarige ska du ange din e-postadress, namn, adress och/eller telefonnummer, för att möjliggöra en korrekt hantering av din begäran.

För att inte få några mer marknadsföringsmeddelanden (genom e-post, SMS, MMS eller fax), räcker det med att skicka e-post till privacy@hoover.it när som helst med ämnet ”Avbryta automatiska meddelanden”, eller så kan du använda vårt automatiska avbokningssystem som endast tillhandahålls för e-post.

För att inte få mer traditionella marknadsföringsmeddelanden (genom operatörsamtal eller pappersbaserad post), räcker det med att du skickat ett mail till privacy@hoover.it när som helst, med ämnet ”Avbryta traditionella meddelanden”, så ska du inte längre bli störd.

10. Ändringar av sekertesspolicy

Controllern har rätten att ändra, uppdatera, komplettera eller radera delar av denna sekretesspolicy efter eget omdöme och när som helst. Den berörda personen är skyldig att verifiera eventuella ändringar då och då. För att underlätta en sådan verifikation bör integritetspolicyn ange datum för uppdatering.

Uppdateringsdatum: 21.09.2016