TEKNISK SERVICE

Hoovers tekniska support erbjuder ett effektivt och utökat servicenätverk som är utspritt över hela landet för att garantera att högkvalitativa insatser utförs av högkvalificerad personal.

 

KONTAKTA OSS

Hoover har en kundservice som är avsedd att ge dig support om din apparat.

För att begära teknisk support kan du ringa numret

08.221710

Avgifter för samtal beror på din operatör

Vid Service för småel (Robot dammsugare, Ångprodukter, Mikrovågsugnar samt bänkdiskmaskiner) skall det alltid levereras med alla tillbehör som ingick vid köpet, samt bifogas en komplett felbeskrivning och inköpskvitto:

0479 13048

Innan du ringer behövar du ha ett 16-siffrigt serienummer som du hittar på produkten och inköptsdatumet.

Vart du hittar serienumret

Från måndag till fredag 8:00 - 17:00 CET. Kostnader för samtal beror på din operatör.

Behöver du teknisk support för att användning eller underhåll av dina Hoover apparater? Kontakta vår tekniska service online och vi kommer att ge dig den hjälp du behöver.

KONTAKTA OSS
Call 08.221710
Call. 0749 13048

INSTRUKTIONSMANUALER

Användarmanualen för varje apparat kan snabbt och enkelt hämtas i PDF-format direkt från webbplatsen - välj bara produktlinje, namn eller kod på din apparat.

SÖK

GARANTI

För all brist på överenskommelse vid leverans som hänför sig till tillverkaren, garanterar Hoover sina produkter enligt de villkor som fastställs i konsumentköplagen och i enlighet med bestämmelserna i ett år från och med datumet på leveransen som rapporterats och certifierats med ett giltigt kvitto.

För att garantin ska fungera måste det bevisas med ett leveransdokument eller ett dokument som är avgiftsbelagt, leveransdatum samt uppgifter om själva produkten. Vid underhållsarbete måste dokumentationen visas till tekniker. 

Läs om garantivillkor

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Hoover har ett brett utbud av tillbehör och reservdelar för att tillfredsställa alla behov. Kontakta ett auktoriserat servicecenter och hitta de som är kompatibla med din apparat.  

KÖP ONLINE
BLÄDDRA BLAND KATALOGER

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll av dina hushållsapparater med hjälp av professionella produkter, gör att du kan förlänga livslängden och effektiviteten med tiden. Välj de lämpligaste produkterna CARE+PROTECT för att ta hand om dina hushållsapparater oavsett vilket behov du har.

KÖP ONLINE